Brightlyt
ratkaisut

Me luomme asiakkaillemme liiketaloudellista arvoa ja kilpailuetua suunnittelemalla ja toteuttamalla dataa ja AI:ta hyödyntäviä älykkäitä digitaalisia ratkaisuja. Asiantuntemuksemme perustuu viimeisimpien webteknologioiden, pilvipohjaisten datateknologioiden, AI:n ja koneoppimisen sekä IoT-teknologioiden hallintaan. Uskomme helppoon ja ilahduttavaan yhteistyöhön sekä pitkäaikaiseen kumppanuuteen.

Data- ja AI-pohjaiset digitaaliset palvelut

Suunnittelemme seuraavan sukupolven AI- ja dataohjautuvia digitaalisia palveluita sekä teemme liiketoimintaprosessien digitalisointia ja automatisointia. Datasta muodostetun ymmärryksen pohjalta voimme toteuttaa personoituja ja pidemmälle vietyjä käyttökokemuksia ja palveluita. Voimme myös automatisoida manuaaliset asiakaspalveluprosessit data- ja AI-pohjaisilla helppokäyttöisillä digitaalisilla palveluilla.

Strategia ja konseptointi

Datastrategian kehittäminen sekä liiketoiminta-arvoa luovien dataan pohjautuvien digitaalisten palveluiden konseptointi.

Data

Datan tuominen uusiin digitaalisiin palveluihin. Arvokkaimpien datasettien identifiointi. Skaalautuvan data-alustan rakentaminen.

Web- ja mobiiliohjelmistokehitys

Älykkäiden digitaalisten palveluiden suunnittelu ja toteutus liiketoiminta-arvon ja parempien palveluiden luomiseksi.

AI-kehitys

Datan ymmärtäminen ja data science -mallien kehittäminen: ennakoiva-, ohjaava-, koneoppiva- ja AI-mallinnus.

jatkuva kehitys

Palvelun jatkuva kehittäminen dataan ja mitattaviin tuloksiin perustuen.

Data engineering ja data-analytiikka

Suunnittelemme ja toteutamme edistyneitä pilvipohjaisia data-analytiikkaratkaisuja, data-alustoja, event, stream ja batch data -integraatioita, IoT-järjestelmiä, Dataops- ja MLOps-käytäntöjä, data science -työkaluja (koneoppimis-, AI- ja prediktiivistä mallinnusta varten), BI-työkalujen integrointia ja API-kehitystä älykkään datan tarjoamiseksi sovelluksille, palveluille ja raportointiin.

 • AWS, Azure ja Google Cloud
 • Snowflake, Cloud DW, Data Lake, Delta Lake

 • Glue, Datafactory, Databricks, Airflow, ETL-työkalut 
 • SQL, Python, Spark, Kafka
 • Datan mallinnus

Web- ja mobiiliratkaisujen ohjelmistokehitys

Muutamme ideat ja konseptit digitaalisiksi ratkaisuiksi. Suunnittelemme teknisen arkkitehtuurin sekä toteutamme käyttöliittymät ja taustajärjestelmät webiin ja mobiiliin. Käytämme uusimpia teknologioita, parhaita kehityskäytäntöjä ja devops-työskentelytapaa.

 • React/Angular/Vue, Typescript, Javascript, SSR, Micro-frontends
 • NodeJS, Python, Java, C#/.net core, Kotlin, Go, Scala, Clojure
 • Azure, AWS, Google Cloud
 • Serverless-arkkitehtuurit, kontitetut ratkaisut
 • CI/CD pipeline

Data-, web- ja pilviarkkitehtuurit

Suunnittelemme ratkaisut alusta asti kriittisten käyttötapausten ympärille tuottamaan asiakkaalle liiketoiminnallista arvoa. Olemme apunasi määrittelemässä käyttötapauksia ja vaatimuksia sekä suunnittelemme pilvipohjaisten dataratkaisujen ja digitaalisten palveluiden arkkitehtuurit. 

 • Liiketoimintatarpeiden ja käyttötapausten määrittely
 • Tietoturva- ja tietosuojavaatimuksien määrittely
 • Data- ja AI-pohjaisten ratkaisujen suunnittelu
 • Pilvipohjaisten dataratkaisujen ja digitaalisten palveluiden arkkitehtuurin suunnittelu ja teknologiasuositukset
 • Kehitysprojektin suunnittelu, kehitysjonon priorisointi liiketoiminta-arvon mukaan

Teollisuuden IoT-ratkaisut

Suunnittelemme ja toteutamme edistyneet pilvipohjaiset teollisuuden IoT-ratkaisut älykkään datan tarjoamiseksi esimerkiksi tuotannon optimointiin, ennakoivaan huoltoon, raportointiin ja digitaalisiin palveluihin. Luomme seuraavan sukupolven digitaaliset ratkaisut yhdistämällä uniikilla tavalla vankkaa teollisuuden osaamistamme sekä moderneja kehitysmenetelmiä ja teknologioita.

 • IoT-liiketoimintamallit eri toimialoille
 • IoT-ekosysteemit
 • Edge- ja pilvialustat IoT-datalle
 • Digitaaliset palvelut IoT-dataan pohjautuen

 • AWS, Azure ja Google Cloud
 • IoT ja Edge computing: Azure IoT Edge, AWS Greengrass
 • Connectivity: MQTT, OPC UA, REST
 • Snowflake, Cloud DW, Data Lake, Time series database
 • Glue, Datafactory, Databricks, ETL -työkalut
 • SQL, Python, Spark, Kafka

Kuinka voimme auttaa?

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää palveluistamme? Haluatko haastaa meidät ratkaisemaan bisneshaasteesi? Etsitkö uusia dataan pohjautuvia digitaalisia ratkaisuja, jotka tuovat selkeää liiketaloudellista arvoa?

Olet oikeassa paikassa.
Ota yhteyttä