BRIGHTLY

AI- ja data-ohjautuvat digitaaliset palvelut
Kehityspolku

1
Data-driven digital solutions concepting
Strategia ja konseptointi
Data strategian ja kulttuurin kehittäminen. Arvonluonti data avulla. Liiketoiminta-arvoa luovien dataan pohjautuvien digitaalisten palveluiden konseptointi.
2
Cloud data platform AWS Azure
Data
Data tuominen saataville uusille digitaalisille palveluille. Arvokkaimpien data settien identifiointi. Skaalautuvan data alustan rakentaminen moderneilla teknologioilla
3
AI-concepting and AI-model development
AI-kehitys
Datan ymmärtäminen ja data science mallien kehittäminen (ennakoiva-, ohjaava-, koneoppiva- ja AI-mallinnus)
4
Web and mobile software development: React, React Native, Typescript, NodeJS, AWS, Azure
Web ja mobiili ohjelmistokehitys
Älykkäiden digitaalisten palveluiden suunnittelu ja toteutus liiketoiminta-arvon ja parempien palveluiden luomiseksi
5
Jatkuva kehitys
Palvelun jatkuva kehittäminen dataan ja mitattaviin tuloksiin perustuen